به روش های مختلفی می توان در این بازی سرور ساخت.

یکی از روش ها دادن اطلاعات سرور دلخواهتان به برخی سایت هایی است که در مرورگر برای شما سرور را ایجاد می کنند.

به این آدرس مراجعه کنید؛ احتمالا کمی در ترافیک گیر کنید ولی عملیست.

ساخت سرور اختصاصی در مرورگر

بزودی روش های Dedicated Server را قرار خواهیم داد.

خدایی درس دارم مهر شده

مشکلات لینک و یا سوالات را در نظرات مطرح کنید...