ممکن است وقتی می خواهید بازی را باز کنید، بازی باز نشود و همین طور در کنسول بماند و موس بچرخد ... مثل عکس زیر:

و یا بعد از مدتی ارور بدهد و متن ارور این باشد که: Error during initialization: Could not connect to the NP server

در این حالت شما بایستی آموزش زیر را دنبال کنید و بازیتان را به سادگی با یک دانلود کوچک راه اندازی کنید.

آموزش:

1- فایل زیر رو دانلود کنید؛ از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه bin بازیتان کپی کنید.

دانلود فایل Tor Fix با حجم: 771 بایت.

2- فایل را باز کنید و اینتر کنید.

3- در نهایت با پیام Done. Try Starting your game now مواجح می شوید؛ اینتر کنید تا پینجره بسته شود.

4- بازی را باز کنید بازی سریع بازی می شود و دیگر آن پیام را نخواهید دید.

توجه: در صورتی که باز هم نشد برنامه Task Manager را باز کنید - در حالی که بازی را باز کرده اید و گیر کرده است - و برنامه Tor.exe را End Task کنید و مجددا در پوشه bin فایل V2MW2 Tor Fix را باز کنید.

با تشکر از MW2eSport تیم جدید ایران بکس.

این روش به روش iW4x تبدیل شده است به این لینک مراجعه نمایید.