فایل سورس به معنی فایل خواندنی است. با داشتن فایل سورس یک برنامه رایانه ای - که عموما بعد از هک کردن منتشر می شود - اگر کمی برنامه نویسی بلد باشید میتوانید نسخه ای به نام خودتان و با ویژگی هایی جدید منتشر کنید.

فایل سورس FourDeltaOne خیلی وقت است که منتشر شده است.

البته این فایل ها دقیقا فایل های منتشر شده است و تا راه افتادن نقص دارد و همان طور که گفته شد باید برنامه نویسی بلد باشید تا فایل ها را دباگ کنید...

این سایت تنها سایت ایرانی است که این فایل ها را رایگان منتشر می کند

دانلود فایل FourDeltaOne Source Code با حجم: 360 مگابایت.

بازیکن باشیدخنده